Wie is Atmar en waar staat ze voor?

 

 

 

 

Ik ben Marianne van den Haak (1967)en heb de naam Atmar aan mijn bedrijf gegeven. 

 

 

 

 

 

 

Atmar staat voor liefde voor hoger bewustzijn. 

 

Al van jongs af draag ik een liefde in me voor de essentie van Leven. De wens dat de hoogste waarheid, de onvoorwaardelijke liefde en de diepere wijsheid van het leven aan mij geopenbaard mag worden. 

Dit is altijd mijn drijfveer geweest in alles wat ik ben, doe en ontdekken mag. 

 

Op mijn 20ste heb ik een lange spirituele reis door Nepal en India gemaakt. Het voelde als een inwijding. Toen viel alles op zijn plek. Wat ik zocht en verlangde vond ik daar. Ik ontmoette wijze leraren en leraressen, die mij de weg wezen naar de lerares in mij Zelf. Ik herkende wat ik diep van binnen al wist. Ik begon van binnenuit inspiratie en inzichten te ontvangen en voelde me stap voor geleid naar een hoger bewustzijn.

Ik begon op te schrijven wat ik aan wijsheden mocht ontvangen. En dat doe ik nog steeds. Het blijft een wonder!

Daar voor is stilte nodig van de denkende geest. En afstemming op het hart. Ruimte voor mijn Zelf.

 

Alles in mij wenst nu ook om het hoogste in mezelf en in anderen tevoorschijn te laten komen vanuit de juiste afstemming. Het is er namelijk al. Het is waar we vandaan komen en waar we naar toe gaan. Het is wie we ten diepste zijn. 

Daartoe gebruik ik vele vormen, maar de vorm is minder belangrijk. Het zijn slechts middelen om de reis naar binnen te maken. Pas dan kun je als jezelf naar buiten komen en keuzes maken die je passen. Afgestemde keuzes. 

 

Atma stamt uit het Sanskriet en betekent het hoogste, het mooiste en zuiverste in ons. Het is het meest wijze deel in ons wat ook wel Ziel of het Hogere Bewustzijn wordt genoemd. De naam Atmar is tot stand gekomen door de samenvoeging van Atma en de eerste letters van mijn naam Marianne. Het is ook een afkorting van At Marianne (Bij Marianne). 

 

 

Graag help ik je om je op een creatieve manier bewust te maken van je diepere wijsheid, je unieke talenten en je levensmissie.

 

Daarvoor is vaak zuivering nodig van het verleden. Van datgene wat je niet bent, maar waar je je wel mee hebt geïdentificeerd.

 

Ik heb altijd gekozen voor wat mij boeide en interesseerde en waar ik blij van werd in plaats van wat van me verwacht werd, wat ik leerde op school of waar ik in de toekomst veel mee zou kunnen verdienen.

Ondanks dat ik goed kon leren en het VWO gedaan heb kon ik me niet vinden in het schoolsysteem en vond ik als kind al dat ik weinig zinnigs leerde en zag ik geen verband met wat ik leerde en het dagelijks leven. Het was voor mij te cognitief.

Zo heb ik mijn hele eigen studiepad gelopen, waarbij ik wilde leren van het leven zelf door te gaan reizen. Zoals ik al schreef heb ik op deze reizen levenslessen geleerd van het Leven zelf en heb ik bijzondere leraren en mensen mogen ontmoeten die mij de weg wezen naar mijn diepste Zelf.

 

Qua studies heb ik vooral gekozen voor ervaringsgerichte studies  die ik kon toepassen in mijn dagelijks leven om mijn levenskwaliteit te vergroten. Daar ben ik nog altijd dankbaar voor.

 

Gevolgde opleidingen Hatha Yoga, Dru Yoga en DruMeditatie- docentenopleiding; Danstherapie en Bewegingsexpressietherapie, Spiritueel Onderwijs in Menselijke Waarden, Kennis van de Ayurveda, Ayurvedische Massage, Visualisatietrainingen van Phyllis Krystal, Kunstzinnig Dynamisch Coachen en Dans- en Stemcreatie.

En ik heb een traject van ruim 2 jaar gevolgd vanuit het Talentenspel van Willem Glaudemans, wat me veel inzicht gegeven heeft in mijn Levensmissie. 

 

Vele vormen voor hetzelfde doel: Liefde voor hoger bewustzijn.

En vanuit de leiding van de Bron uniek durven zijn in leven en werk! Diegene zijn en datgene doen waarvoor wij hier op aarde  gekomen zijn!

 

Voor mij zijn de sleutelwoorden Ontspanning, Inspiratie en Creatie belangrijk om de liefde, de vrede en de wijsheid, die we in ons dragen naar buiten te brengen.
Ontspanning als voorwaarde om ruimte te scheppen voor Inspiratie. Vanuit Inspiratie je leven op een 
manier die echt bij je past vorm te kunnen gaan geven en zo authentiek te creëren en te leven en werken zoals je bedoeld bent. 
Als de in- en de uitademing van het leven.

Maar ook gezondheid!!! Een zolang mogelijk gezond en vitaal lichaam en een gezonde geest maken de kans groter om te ontdekken wie we zijn en om onze unieke missie te kunnen volbrengen.

 

Ik heb ervaring opgedaan als docente aan de Kleine Tiki, een opleiding voor Kunstzinnig Dynamisch Coachen en Innerlijke Ontwikkeling.  

Ik ben lang verbonden  geweest als groepscoördinator, Kuurleider en Coach in Kuuroord de Schouw en werk aan Gezondheidscentrum Natuurlijk Gezond als Coach.

 

Momenteel richt ik me vooral op het ontwikkelen van mijn eigen werk via Atmar.

 

Sinds twee jaar ben ik neergestreken in een prachtig Centrum, wat ik in mijn schoot geworpen heb gekregen. Het is een oude school met vele lokalen, die ik sfeervol heb vorm gegeven om al mijn talenten te kunnen leven.

Ik kan er voor mezelf werken als schrijfster en kunstenaar in mijn atelier.

en voor anderen individueel werken met Coaching en Massage. Ik geef er Yoga- en Meditatielessen en dansworkshops en allerlei inspirerende dagen en weekenden aan groepen.

 

Ik heb het Centrum "Be Happy" genoemd. Het blijvende geluk dat al in ons zit en wat we kunnen vinden en leven als we ons naar binnen keren. Geluk zonder reden.

 

Ik werk graag afgestemd vanuit het Nu, zodat ik voel wat het individu of de groep nodig heeft.

 

Ik heb liefde voor mensen en kijk ernaar uit je te mogen ontmoeten! 

Neem vrijblijvend contact op!

 

 

 

 

 

Klik op het logo om je in te schrijven en ontvang een gratis ontspanningsoefening