Communicatieve Trainingen

Atmar biedt communicatieve trainingen op maat, waarin diverse methodieken ingezet kunnen worden. Behalve verbale technieken wordt er juist ook gewerkt met non-verbale technieken, zoals o.a. adem, houding, yoga, bewegingsexpessie, dans.

stemvorming en kunstzinnige middelen.

 

Echte communicatie begint met een goed contact met jezelf. Dat vraagt aanwezigheid in het moment en de vaardigheid om vanuit het nu te kunnen creëren en kunnen inspelen op verschillende situaties.

Echt leren luisteren en vanuit je hart spreken met enthousiasme zijn voorwaarden voor een goed contact.

 

90 % van onze communicatie is non verbaal. Inzicht in houding, aanwezigheid, aandacht, mimiek en beweging zijn belangrijke aspecten van communicatie. Stemintonatie, presentatie en woordkeus komen daarna.

 

In de training komen onder meer aan de orde; het verschil tussen dialoog en discussie, de invloed van non-verbale communicatie, het belang van luisteren, en veelvoorkomende communicatiemisverstanden. Hoe zorg je dat iedereen betrokken blijft?

 

Atmar geeft communicatieve trainingen aan groepen en bedrijven, cursussen in assertiviteit en leiderschapscursussen.

Hieronder een greep uit het workshopaanbod. In een training is het mogelijk verschillend

Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van technieken uit dans en yoga.

 

Hoe presenteer je jezelf goed? Op welke manier komt een boodschap het beste over? Hoe breng je een visie over, terwijl toch iedereen

Teambuilding

Constructieve samenwerking op basis van onderling respect en een oprechte en wezenlijke communicatie. Dit zijn belangrijke voorwaarden voor het goed functioneren van een team. Een goede sfeer geeft meer vreugde en vrede in het werk en leidt tot betere prestaties en minder ziekteverzuim. Een goede sfeer kun je creëren, wanneer iedereen op zijn eigenheid en talenten wordt aangesproken.

 

Ontdekken wat ieders talenten, beperkingen, grenzen en mogelijkheden zijn is heel belangrijk. Gemotiveerd samenwerken, vanuit het principe dat je samen meer kan dan alleen is essentieel voor de teamgeest.

 

Atmar verzorgt trainingen waarin mensen op een creatieve en speelse manier meer inzicht krijgen in zichzelf en hun eigen functioneren. En daarnaast meer begrip en respect voor de ander en zijn of haar functioneren.

 

Belangrijke items hierbij zijn: Luisteren met je hart, spreken vanuit jezelf en aanwezig zijn in het moment. Verschillende verbale en non-verbale communicatieve vaardigheden komen aan bod. Het spelelement zorgt ervoor dat alles in een luchtige sfeer plaatsheeft.

 

Teambuilding kan op aanvraag en op maat gemaakt worden. Er wordt creatief ingespeeld op wat nodig is.

Klik op het logo om je in te schrijven en ontvang een gratis ontspanningsoefening